Skal du bygge ny carport?

Skal du bygge ny garasje? Spør oss om tilbud. Vi har god erfaring med oppføring av carport. Vi tilbyr totalleveranse tilpasset dine behov. Enten du ønsker carport med isolert sportsbod, varme i grunn og lader til elbil, eller om planen er en enkel og praktisk carport. Med Helgheim Bygg som oppdragstaker er din carport drøm i gode hender.

Helgheimbygg ferdigstiller carportFerdigstilt carport foran Arkitekttegnet carport ferdigstilt Carport med sportsbod

 

 • Vi gir deg et detaljert pristilbud på hele jobben.
 • Fastpris og fast prosjektleder.
 • Ingen overraskelser, bare godt håndverk.

Vel utført håndverk er en fryd for øyet og en god-følelse ved endt arbeidsdag. Denne følelsen ønsker vi å overlate til deg når arbeidet er utført. I Norge er det 5 års garanti på utførte byggearbeider. Med oss på laget er ditt prosjekt er i trygge hender.

Bestill befaring!

 

Kostnader ved oppføring av ny carport

Når man skal bygge ny carport er det flere ting å ta hensyn til. Grunnforhold, estetikk, størrelse og materialvalg er alle valg som påvirker bruksverdi og kostnad. En god carport tilbyr mye nytteverdi og glede. Derfor er vi opptatt av å tilpasse til dine behov, så du får den carporten du ønsker. De vanligste valgene vi møter med våre kunder er om carporten skal ha rom for lagring oppe, isolert sportsbod, om det skal legges opp strøm og eventuelt lademulighet for elbil.

Kostnadene med å bygge ny carport vil variere fra prosjekt til prosjekt. Normalt leverer vi carporter for alt mellom 100 000 kr og 300 000 kr. Alt avhengig av hva som ønskes utført og inkludert. Ta kontakt for en hyggelig befaring, så sender vi deg et detaljert prisoverslag helt kostnadsfritt. Vi tilbyr fastpris på din carport!

I de fleste tilfeller inkluderer våre fastpristilbud på carport:

 • Rigg og drift
 • Avfallshåndtering (til godkjent mottak)
 • Grunn og støpearbeid
 • Oppføring av carport
 • Elektrisk installasjon
 • Etterkontroll og justeringer
 • Servicebil, nødvendig for utførelse av oppdraget
 • Nødvendige materialer for utførelse av oppdraget
 • Nødvendig stillas, verktøy og utstyr for utførelse av oppdraget

Ferdigstilt carport med sportsbodCarport med sportsbodinnvendig i sportsbod på ny carportFerdigstilt carport bakside

Er det å bygge ny carport søknadspliktig?

Som med så mye annet kommer det an på hva du ønsker å gjøre. De nye byggereglene har åpnet for at flere kan bygge seg carport uten å sende søknad til kommunen på forhånd. For å bygge carport uten å søke er det klare kriterier som må følges. Hvis dine planer for carport oppfyller disse kriteriene er det bare å starte byggeprosessen. Uavhengig av om dine carport-planer er søknadspliktige eller ei anbefaler vi å søke råd hos fagkyndig i planleggingsfasen.

Byggeregler for oppføring av carport: (SAK10 § 4-1)

Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling, dersom tiltaket ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk:

Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 50 m².
Mønehøyden skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.
Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen.

For å lese mer kan du følge denne linken til Direktoratet for Byggkvalitet.

Du kan også prøve Byggdirektoratets veiviser for å finne ut om du kan bygge garasje, bod eller annen bygning uten å søke.

Trykk på denne linken for å lese kapittel 4 om «tiltak som ikke krever søknad og tillatelse» eller her for å lese hele Byggesaksforskriften (SAK10).

Hvis du skal bygge en større carport, garasje eller av andre grunner trenger å levere byggesøknad i forbindelse med dine garasjeplaner, så kan vi hjelpe deg. Vi har svar på det du lurer på og samarbeider med dyktige arkitekter som kan hjelpe med tegninger og søknad. Ta kontakt for en hyggelig prat om dine planer for carport.